Talks

kessissoglou, d. ( architecture, uoe )

– na:wh[0728] edinburgh _ 03.2013 –                                                                                           

speaker :  daphne kessissoglou  ( university of edinburgh )

pecha kucha ( = 20 slides x 20 sec/slide )